Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Sinds 2006 is er voor fysiotherapie geen verwijzing van uw huisarts of specialist meer nodig. U kunt dus op eigen initiatief een afspraak maken.

Dit noemen wij DTF, dit staat voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Of uw zorgverzekeraar fysiotherapie vergoed hangt af van uw polis.

Zorgverzekering

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding

Afhankelijk van uw aandoening wordt deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer u gebruik maakt van de aanvullende verzekering betaalt u geen eigen risico. Wanneer u een aandoening heeft die valt onder de chronische indicaties (deze lijst is wettelijk vastgesteld, uw therapeut kan u hier meer over vertellen), wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent is het uiteraard mogelijk de behandeling zelf te betalen, de hiervoor geldende tarieven vindt u in de wachtkamer en behandelruimtes van de fysiotherapeuten. Wanneer u twijfelt kunt u navraag doen bij uw verzekering.

Parkeren

Voor de deur van onze praktijk in Terneuzen kunt u één uur gratis parkeren. Plaats wel altijd een ticket voor de voorruit van uw auto.