Fysiotherapie wordt niet vergoed vanuit het basispakket. De vergoeding fysiotherapie wordt gedekt door uw aanvullende verzekering. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten zijn er andere regels. Bij twijfel neemt u contact op met Mascha van Bunder of via uw behandelend therapeut.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar blijft de oude verstrekking van vóór 2004 in stand. Dat wil zeggen vanuit de basisverzekering blijft het volgende gedekt:

  • eerste 18 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering, ook bij niet-chronisch
    (de rest vanuit de aanvullende verzekering)
  • kinderfysiotherapie door een geregistreerde kindertherapeut 18 behandelingen per indicatie per jaar
    (de rest vanuit de aanvullende verzekering)
  • behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen

Chronische aandoeningen

  • vanaf de 20e behandeling wordt het vergoed. De aandoening dient wel te voldoen aan de eisen van de chronische lijst.
  • Vraag deze lijst op bij uw therapeut en zorgverzekeraar.
  • de eerste 19 behandelingen komen uit uw aanvullende verzekering. Bij geen of onvoldoende aanvullende verzekering krijgt u een nota.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. Let op: er wordt altijd een aantal behandelingen per jaar vergoed en niet per ziektegeval.

Uw afspraak annuleren?

Een afspraak afzeggen kan kosteloos indien u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak de behandeling afmeldt.

Dit kan telefonisch, of een email waarin u de dag en tijd vermeldt waarop u een afspraak heeft. Het antwoordapparaat draait dag en nacht dus mocht u hier behoefte aan hebben bel desnoods s’nachts de afmelding door. Wij kunnen dan meteen op de gereserveerde tijd een andere cliënt helpen waardoor wij u geen kosten in rekening hoeven te brengen.

Indien u niet in staat bent om de afspraak af te melden of u heeft de afspraak gewoon vergeten dan moeten wij helaas de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. Deze rekening kunt u of kunnen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar daar deze een niet uitgevoerde behandeling niet vergoedt.

De kosten voor een niet nagekomen afspraak bedragen 35 euro