PARKINSONNET


Fysiofit is sinds december 2020 officieel aangesloten bij het ParkinssonNet.

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte. Mensen ervaren problemen met dagelijkse activiteiten, zoals lopen, aankleden, spreken of eten. Maar ook psychische problemen zoals depressie, problemen met het nemen van initiatief of seksualiteit behoren tot de symptomen.

Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. Dat maakt de behandeling multidisciplinair. Wanneer welke soort zorgverlener betrokken raakt en welk soort behandeling effectief kan zijn is afhankelijk van de problemen die de persoon ervaart.

Behandeling door een ParkinsonNetzorgverlener

Specifieke deskundigheid, kennis en kunde van zorgverleners is noodzakelijk. Samenwerken en afstemmen met zowel de persoon met parkinson als collega zorgverleners is daarom van groot belang. Dat maakt de netwerkzorg rondom en met de mens effectief. Een zorgverlener aangesloten bij ParkinsonNet biedt deze zorg.

Naast medicijnen kunnen paramedische disciplines zoals fysiotherapie, oefentherapie Cesar en Mensendieck, logopedie, ergotherapie en de parkinsonverpleegkundige een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Binnen Fysiofit is Kim van Damme aangesloten bij het ParkinssonNet.

Kim ziet samen met haar collega’s Parkinsonpatiënten, maar altijd onder supervisie van Kim van Damme.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over vergoedingen? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze administratie.

0114-682386 of info@fysiofitzeeland.nl