Wat is psychosomatische fysiotherapie?

Psychosomatische fysiotherapie richt zich op de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en op aanhoudende of onbegrepen lichamelijke klachten. De psychosomatische fysiotherapie gaat uit van de samenhang tussen het lichaam en andere aspecten in het leven, zoals de psychologische en sociale context. Psychosomatische klachten kunnen zich onder meer uiten in vermoeidheid, ademhalingsproblemen, onaangename lichamelijke sensaties of onbegrepen pijnklachten. Ook bij klachten zoals fibromyalgie en chronische pijn kan de psychosomatische fysiotherapeut ondersteuning bieden.

De psychosomatische fysiotherapeut wil bijdragen aan het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning en belasting en belastbaarheid. Hierbij wordt jouw zelfsturend vermogen centraal gezet, waarbij lichaamsbewustwording een belangrijke rol speelt. Zo wordt jouw inzicht in de relatie tussen het bewegend en psychisch functioneren vergroot, rekening houdend met jouw persoonlijke en omgevingsfactoren. Hierdoor leer je de klachten beter te hanteren.

Welke behandeling biedt de psychosomatische fysiotherapeut?

De behandeling van psychosomatische klachten richt zich op verschillende domeinen. Denk hierbij aan:

 • Inzicht krijgen in de klachten en alles eromheen
 • Lichaamsgerichte therapie gericht op lichaamsbewustwording, ontspanning, grenzen leren voelen en aangeven
 • Vergroten van de lichamelijke belastbaarheid door beweging, oefentherapie en het afstemmen van belasting-belastbaarheid
 • Stimuleren van jouw eigen regie, vergroten van vertrouwen in jouw lichaam en zo gedragsverandering teweeg brengen om op een andere manier om te gaan met de klachten

Waarvoor kan je bij de psychosomatische fysiotherapeut terecht?

 • Stressgerelateerde klachten zoals overspannenheid en burn-out
 • Hyperventilatie, paniek en andere spanningsklachten in het lichaam
 • Aanhoudende lichamelijke klachten (SOLK/ALK, post-COVID syndroom)
 • Chronische vermoeidheid
 • Chronische pijnklachten
 • Fibromyalgie
 • Functioneel Neurologische Stoornis/Conversie

Onze psychosomatische fysiotherapeuten zijn:

Eric Pollet

Ine Swinnen (PSF i.o.)