UPDATE 18-3-20

De afgelopen dagen hebben wij benut om te bekijken onder welke omstandigheden wij ons werk voor onszelf en voor u veilig kunnen doen?
.
.
We hebben ervoor gekozen om patiënten die niet urgente en noodzakelijke fysiotherapie nodig hebben op afstand te behandelen ?
.
.
We gebruiken hiervoor een digitaal platform met filmpjes en oefenschema’s. Denk hierbij ook aan telefonisch overleggen, Skype, FaceTime of videocall via Whatsapp ?‍?
.
.
Of uw klacht noodzakelijk en urgent is, wordt afgewogen na een digitale en/of telefonische intake en screening ?.
.
.
Helaas is niet iedere klacht op deze wijze te beoordelen. We maken uitzonderingen voor noodzakelijke en urgente klachten ?
.
.
Bent u geopereerd of heeft u een fors trauma gehad, vermoeden wij iets dat langdurige gezondheidsschade kan veroorzaken of bent u werkzaam in de zorg? Dan kunnen wij besluiten om u in de praktijk of aan huis fysiek te bezoeken ?
.
.
Zowel op de praktijk als bij aan huis bezoeken, hanteren wij een strikt hygiëne protocol ?
.
.
Hierbij werken we hand off en zullen we u alleen bij uiterste noodzaak aanraken ?
.
.
Hoewel we ons realiseren dat iedereen graag gezien wil worden, kunnen we aan dit verlangen in deze situatie niet voldoen. We vragen u om dit te respecteren
.
.
Patiënten die onder behandeling zijn, worden door hun behandelend fysiotherapeut gecontacteerd over het te volgen traject ?
.
.
We zijn dagelijks bereikbaar, neem dus zeker contact op als je vragen hebt ?.
.
.
#samensterk #fysiofitzeeland #beatthevirus #kloosterzande

UPDATE:

Tot nader order behandelen we deze week geen patiënten. We volgen de ontwikkelingen van dag tot dag en passen ons beleid daar steeds op aan. Als u deze week een afspraak heeft staan zal er contact met u opgenomen worden. Mogelijk kunnen wij u via een telefonisch consult of via Skype ondersteunen.

Heeft u vragen over uw behandeling of heeft u fysiotherapeutische hulp nodig dan kunt u ons bellen. Wij zorgen dan dat de fysiotherapeut contact met u opneemt om u zo goed mogelijk te helpen binnen onze mogelijkheden.

Bij medisch noodzakelijke klachten zullen we met u overleggen hoe wij u kunnen helpen. Wij kunnen u alleen helpen als u verder geen gezondheidsklachten heeft zoals koorts of verkoudheid.

Voor vragen: 0114-315724 of 0114-682386.

UPDATE:

Zondag 15-3-2020 zijn de maatregelingen in Nederland aangescherpt. We gaan nu in overleg om te kijken hoe we met deze unieke situatie om moeten gaan. We vragen daarvoor een beetje tijd en vertrouwen.                Alvast bedankt namens Team Fysiofit

Coronavirus maatregelen.

We volgen de richtlijnen van het RIVM en GGD.

Vrijdag 13 maart zijn de maatregelingen betreffende het Coronavirus aangescherpt.

Binnen onze praktijk betekend dat het volgende:

In onze praktijken staat desinfecterende spray. Wij verwachten dat u deze ook juist gebruikt. Onze medewerkers maken aanraakvlakken en de ruimtes extra schoon met desinfecterend schoonmaakmiddel

Mensen die verkouden zijn of zich niet fit voelen kunnen we niet behandelen. U kunt kosteloos uw afspraak verzetten. We proberen u zo goed mogelijk te informeren. Op dit moment kunnen de maatregelen per dag aangescherpt of versoepeld worden. We proberen hier zo snel mogelijk op in te spelen.

Op dit moment doen we geen thuisbezoeken in zorgcentra’s.

Voor patiënten waar we aan huis komen zullen we vooraf bellen om in te schatten of aan huis behandelen wenselijk is.

Bent u verkouden of niet fit dan kan de therapeut de behandeling staken of weigeren. Dit om te voorkomen dat onze therapeuten ziek worden of andere kunnen aansteken.

We hopen op uw medewerking en begrip voor de situatie.

Alvast bedankt namens Team FysiofitVergoedingen 2020

Fysiofit heeft met de grotere verzekeraars weer een contract afgesloten zoals CZ – DSW – Zilveren Kruis Achmea – Menzis – Aevitea

De Frieslandse hebben wij niet afgesloten. Mocht u twijfelen of wij contract hebben met uw zorgverzekeraar dan kunt u dit navragen bij uw verzekeraar. Wij kunnen u wel behandelen maar dan ontvangt u een nota.

U KUNT BIJ ONS PINNEN. WIJ NEMEN GEEN CONTANT GELD MEER AAN.

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw vergoeding.

Wij hopen u in 2020 weer goed van dienst te kunnen zijn!


VERGOEDINGEN 2020

Fysiotherapie wordt in principe niet vergoed uit de basisverzekering. Je hebt dus een aanvullende zorgverzekering nodig om je behandeling vergoed te krijgen.

Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Fysiotherapie die je ontvangt in het ziekenhuis na een operatie of behandeling.
 • Urine-incontinentie. Je hebt hiervoor recht op een vergoeding voor negen behandelingen.
 • Chronische aandoeningen die op de lijst chronische aandoeningen staan.
 • Als je jonger bent dan achttien jaar, krijg je in ieder geval een vergoeding voor twee keer negen behandelingen.

Als je een chronische aandoening (die op de chronische lijst fysiotherapie staat) hebt, worden de benodigde behandelingen in veel gevallen dus vergoed uit de basisverzekering. Wel is het zo dat de basisverzekering fysiotherapie dan pas vergoed vanaf de 21e behandeling. Dit wil zeggen dat je de eerste 20 behandelingen zelf betaalt. Hiervoor zou je in feite gebruik kunnen maken van je aanvullende zorgverzekering.

Vanaf de 21e behandeling krijg je vergoeding uit de basisverzekering. Let wel op: voor zorg uit de basisverzekering geldt het eigen risico. De eerste 20 behandelingen betaal je maar één keer per aandoening. Het eigen risico betaal je ieder jaar.

Bij onduidelijkheden over uw verzekering en/ of vergoeding adviseren wij u contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw vergoeding. Aan het advies en de informatie van uw fysiotherapeut kunnen geen rechten worden ontleent.


KvK

Vanaf 1-1-2020 is de gerechtsvorm van Fysiofit veranderd naar een VOF.

Fysiofit / 2B-Fit   KvK nummer: 76929981

2019 :VERGOEDINGEN CZ

Helaas is er iets misgegaan bij  het koppelen van ons contract met CZ. Daarom hebben alle klanten van Fysiofit onterecht een eigen bijdrage in rekening gekregen.

We hebben dit gemeld bij CZ en ons contract staat gelukkig nu wel goed. De onterecht in rekening gebrachte kosten zullen gecorrigeerd worden.

Heeft u nog vragen of twijfelt u aan uw rekening dan kunt u altijd met onze administratie afspreken en dan kijken we het voor u na.

Of u kunt contact opnemen met CZ

Onze oprechte excuses voor het ongemak.

1 januari 2019

Dit jaar heeft Fysiofit NIET met alle zorgverzkeraars een contract.

We hebben bijvoorbeeld met Caresc, de Frieslandse en Promovendum GEEN contract afgesloten.

Wij kunnen u wel behandelen maar dan ontvangt u een factuur en dient u deze zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen met onze administratie op telefoonnummer 01146-682386 of mailen met info@fysiofitzeeland.nl t.a.v. administratie

WET AVG

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.


Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

NOG VRAGEN OVER DE AVG? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0114-682386 of via de mail info@fysifitzeeland.nl.

MVG TEAM FYSIOFIT

===========================================================================

Fysiofit heeft in 2018 weer met alle zorgverzekeraars een contract.

Om de juiste verzekering te kunnen kiezen is onderstaande mogelijk van belang bij uw keuze.

De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket hangt af van de leeftijd van de patiënt/verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische lijst aandoeningen staat. Op deze lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. Dat geldt echter niet meer voor alle aandoeningen. Zo zijn veel reumapatiënten al een aantal jaar aangewezen op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Hieronder wordt schematisch weergegeven op welke vergoeding men uit de basisverzekering recht heeft:


  Aandoening staat wel op lijst chronische aandoeningen Aandoening staat niet op lijst chronische aandoeningen Eigen risico?
Jongeren tot en met 18 jaar Volledige vergoeding (na toestemming) De eerste 9 behandelingen en eventueel nog 9 vervolgbehandelingen indien het gewenste resultaat niet is bereikt Nee.
Volwassenen Volledige vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming). Eerste 20 behandelingen worden door de patiënt zelf betaald en gelden per aandoening. Alleen vergoeding aanvullende verzekering (zie hieronder)* Ja, alleen bij vergoeding basisverzekering

*Bij urine-incontinentie krijgt de patiënt de eerste 9 behandelingen wel uit het basispakket vergoed

Niet elke chronische klacht staat automatisch op de chronische lijst.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekering of onze administratie. ( 0114-682386: Mascha van Bunder)

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw vergoedingen en aan deze tekst of onze adviezen kunnen geen rechten worden ontleent.