Over MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken. 

Missie

De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Twee sporenbeleid

Om haar doelstelling te realiseren bewandelt MS Zorg Nederland twee sporen, namelijk het beschrijven en vormgeven van de meest optimale zorg denkbaar en daarnaast het initiëren, stimuleren en faciliteren van regionale netwerken van deskundige zorgverleners.

Bij de ontwikkeling van de meest optimale zorg denkbaar wordt gebruik gemaakt van het chronic care model. Het doel van dit model is om de zorg voor chronisch zieken te verbeteren door goede samenwerking tussen de patiënt en een team van zorgverleners. Het chronic care model steunt op een vijftal pijlers: inhoud van zorg, organisatie van zorg, stimulering zelfmanagement, informatiesystemen en externe relaties. Wij hebben daar een zesde pijler aan toegevoegd: wetenschappelijke evaluatie. Al onze activiteiten op dit gebied zijn verbonden aan één of meerdere pijlers van het model. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van richtlijnen, het beschikbaar stellen van objectieve informatie aan patiënten, het ontwikkelen van een online patiëntendossier etcetera. Uiteraard worden deze activiteiten verricht in nauwe samenwerking met die organisaties die voor dat onderwerp de meeste kennis en kunde hebben. Zo worden bijvoorbeeld de richtlijnen vormgegeven tezamen met onder andere de betreffende beroepsverenigingen.

Omdat goede zorg ook toegepast moet kunnen worden, initieert, stimuleert en faciliteert MS Zorg Nederland de vorming van multidisciplinaire regionale netwerken van deskundige zorgverleners. In deze netwerken participeren MS-verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. Zorgverleners die actief zijn binnen deze netwerken zijn geschoold in de behandeling en begeleiding van mensen met MS en werken intensief met elkaar samen. Zij zijn vindbaar via de zorgzoeker op deze website. De regionale netwerken worden geleid door multidisciplinaire regiocoördinatoren.

BRON: https://www.mszorgnederland.nl/over-het-ms-centrum/

================================================================

Binnen Fysiofit is Kim van Damme aangesloten bij het MS netwerk. Voor vragen kunt u terecht bij kim@fysiofitzeeland.nl

Bij Fysiofit bieden we fysiotherapie maar ook training aan. Door onze collega’s van 2B-FIT kan extra getraind worden (onder begeleiding) op de locaties Moerschans en Kloosterzande.

Voor een afspraak met kim kunt u bellen met onze administratie op 0114-682386