Missie van de praktijk

Fysiofit stelt zich ten doel de beste expertise en kwaliteit fysiotherapie te bieden in de regio Oost Zeeuw Vlaanderen. Dat doen we door een combinatie te leveren van algemene én specialistische fysiotherapie. Kernbegrippen zijn hierin kwaliteit, professionaliteit, toegankelijkheid, samenwerking en respect. Dat komt tot uiting in behandeling, begeleiding en advisering op maat en heldere, begrijpelijke communicatie. We streven ernaar om alle reguliere specialisaties binnen het vak fysiotherapie in onze praktijk te verwezenlijken. Door patiënten te sturen op specialisme kunnen we doelmatig, efficiënt en kwalitatief invulling geven op de hulpvraag van de patiënt.

Visie van de praktijk

Onze visie is om vanuit de hulpvraag van de patiënt doelmatige en efficiënte zorg te leveren voor alle inwoners van de gemeente Hulst, zowel op curatief vlak als preventief vlak. Door in te zetten op een breed aanbod van gespecialiseerde fysiotherapie kunnen we de bereikbaarheid van zorg dicht bij huis waarborgen. Onze samenwerking wordt gekenmerkt door korte lijnen en laagdrempelige zorg, waarbij ieder vanuit zijn specialisme een bijdrage levert. We zijn werkzaam in zowel de eerste als de tweedelijn.

Bedrijfsvoering

Het heeft de voorkeur van de praktijk om op basis van zelfstandigheid te werken. Deze formule geeft ruimte aan initiatief, creativiteit en verantwoordelijkheid. Onze visie is dat mensen die werken vanuit hun eigen intrinsieke motivatie uiteindelijk een beter ‘product’ zullen leveren. Belangrijk binnen deze praktijkvoering is, dat iedereen binnen dezelfde missie en visie werkt. Binnen deze missie en visie is er voldoende ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke invulling.