Wat is Manuele Lymfdrainage?

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas)

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we “de waterhuishouding”.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Wanneer kun je gebruik maken van deze expertise?

Lymfedrainage ofwel oedeemtherapie is er voor mensen met een aangeboren oedeem of een oedeem die ontstaat na een operatie, bestraling, spataderen of een ongeval, waardoor het gebied rondom de lymfevaten zijn beschadigd. Hierdoor is er geen goede doorstroming zijn van het lichaamsvocht. Zo ontstaan er niet-zichtbare en zichtbare oedemen. In al deze gevallen zal manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder toepasbaar zijn.

Hoe behandeld een oedeemtherapeut?

De manuele lymfdrainage is een massagevorm, die erop gericht is het lymfstelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht via de lymfbanen af te voeren.

Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Vooral het ritme van deze ‘handgreep’ is erg belangrijk.

Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het ‘overtollige’ lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, vindt plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De massage begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en/of het gelaat.

Ter illustratie: https://www.youtube.com/watch?v=uxtPEV-2Z7s

Kosten oedeemtherapie:

Als er sprake is van een chronische aandoening, heb je mogelijk recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering. In dat geval moet je de eerste 20 behandelingen zelf betalen of uit de aanvullende verzekering, vanaf de 21e behandeling krijg je oedeemfysiotherapie vergoed uit de basisverzekering.

Is er geen sprake van een chronische aandoening en ben je ouder dan 18 jaar? Dan is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. De tarieven voor oedeemtherapie zijn hoger dan reguliere fysiotherapie, gezien de behandelduur langere is.

Oedeemtherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering.

De oedeemtherapeut binnen onze praktijk is Kim van Damme