• Uw hulpvraag is ons uitgangspunt!
  • Wij leveren zo efficiënt, doelmatig en transparant mogelijk onze fysiotherapeutische zorg!
  • Fysiofit levert de fysiotherapeutische zorg volgens de meest recente richtlijnen en wetenschappelijke inzichten. Zo wordt de kwaliteit gegarandeerd!
  • Onze collega’s zullen altijd een beroep doen op uw ‘zelfmanagement’. Wij zien uw klacht dan ook als een gedeelde verantwoordelijkheid!
  • Door middel van diverse specialisaties leveren wij fysiotherapie op maat!
  • Fysiofit meet structureel de ervaringen van patiënten m.b.t. de geleverde zorg!
  • Onze organisatie levert deze zorg met een minimum aan overhead en een maximale investering in de patiënt!