Wat is geriatrie fysiotherapie?

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen, maar zij helpt ook bijvoorbeeld patiënten met een beroerte, dementie, een vergroot valrisico of een gebroken heup. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert zij bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Wanneer kan je gebruik maken van deze expertise?

Het is een misvatting om te denken dat het behandelen van oude mensen hetzelfde is als het behandelen van een vijftiger waar men enkele jaren bij optelt. Veroudering betekent biologische verandering met gevolgen voor reservecapaciteit, herstelprocessen en fysiologie. Daarnaast is er bij de helft van de 75-plussers sprake van multimorbiditeit.

Ten slotte spelen de geriatrische syndromen die specifiek op hoge leeftijd voorkomen, zoals spierzwakte, kwetsbaarheid, osteoporose, dementie en valproblematiek. De veranderingen in biologische factoren, multimorbiditeiten en geriatrische syndromen zorgen voor complexiteit en dit vraagt de expertise van een geriatrie fysiotherapeut.

Hoe behandeld een geriatrie fysiotherapeut?

De geriatrie fysiotherapeut richt zich op de (hulpbehoevende) geriatrische patiënt alsook op de meer algemene doelgroep van ‘de ouder wordende mens’. Bij de revalidatie richt de fysiotherapeut zich niet enkel op de aandoening, maar staan het complex klinisch beeld en de functionele gezondheid van de patiënt centraal. Bij de preventie richt de fysiotherapeut zich vooral op het behoud van de zelfstandigheid van de cliënt.

Kosten geriatrie fysiotherapie

Voor geriatrie fysiotherapie is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. De tarieven voor geriatriefysiotherapie zijn hoger dan reguliere fysiotherapie.

Wanneer er sprake is van een chronische aandoening, heb je mogelijk recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering. In dat geval moet je de eerste 20 behandelingen zelf betalen of uit de aanvullende verzekering, vanaf de 21e behandeling krijg je de behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Helaas zijn we nog niet aangesloten bij het Parkinson Netwerk. Hiervoor bestaan lange wachtlijsten. Echter is de dekking van het Parkinson Netwerk in het gebied Kloosterzande zeer slecht. Daarom is het in sommige gevallen mogelijk om bij uw zorgverzekeraar een uitzondering aan te vragen.

Voor geriatrie fysiotherapie bij Fysiofit kunt u terecht bij Kim.